FANDOM


String to nazwa typu danych służącego do przechowywania napisów (zmiennych łańcuchowych).

String z angielskiego znaczy dosłownie ciąg, sznur, więc jednym ze sposobów w jakim można mówić o tym typie to ciąg znaków. Innymi określeniami są łańcuch znaków lub po prostu łańcuch.


RealizacjaEdytuj

W niektórych językach programowania jak np. Pascal czy PHP łańcuchy są typem wbudowanym; w pozostałych jak C, C++, Java realizuje się je za pomocą innych struktur języka.

W tradycyjnych realizacjach Pascala (np. Turbo Pascal) zmienna typu String może przechowywać do 255 znaków, a w definicji String[długość] może przechowywać do długość znaków, a ma rozmiar długość+1 i jest zaimplementowana jako tablica, której element o indeksie 0 przechowuje liczbę znaków w tym ciągu (typu bajt więc maksymalna długość łańcucha wynosi 255). W późniejszych implementacjach tego języka (np. Object Pascal w Delphi) dodano inną formę reprezentacji łańcucha, w którym maksymalna długość wynosi 2^32 bajtów i jest dynamicznie przydzielana w zależności od długości napisu, typ ten jest rozszerzeniem sposobu implementacji używanego przez C, dodano również typ w stylu C (PChar).

W C łańcuchy reprezentuje się jako tablice znaków a operacje na nich wykonuje z użyciem wskaźników. Rozmiar takiej tablicy może być dowolny, nie jest oddzielnie przechowywany, a programista musi zadbać o to by napis nie przekroczył rozmiaru bufora (przepełnienie bufora), a także by pamięć po buforze była zwolniona. Napis nie musi wypełniać całej tablicy znacznikiem końca napisu jest znak o kodzie zero \0. Taką reprezentację nazywa się z ang. null terminated string.

W C++ oprócz tradycyjnych ciągów znaków w stylu C istnieje w bibliotece standardowej klasa std::string. "Ukrywa" ona niewygodne aspekty używania napisów w stylu C: zarządzanie pamięcią, określanie długości, łączenie napisów, wstawianie, usuwanie i inne manipulacje na napisie. Dodatkowo pozbyto się problemu znaku kończącego - znak o kodzie \0 może być elementem napisu std::string (długość przechowywana jest oddzielnie). Ponieważ biblioteka standardowa (bazująca w tym zakresie na STL) została dość późno dołączona do oficjalnego standardu, wiele kompilatorów dostarcza własne implementacje typów napisowych - np. String, AnsiString, CString. Również niektóre starsze biblioteki (jak np. Qt) dostarczają własnych typów obsługi napisów.

Przy wywoływaniu funkcji 13h przerwania 10h kart graficznych od EGA wzwyż w architekturze IBM PC i pochodnych, służącej do wyświetlania łańcucha na ekranie, podaje się wskaźnik na początek łańcucha i jego długość. Przerwania systemu MS-DOS wykorzystują wariant ASCIIZ polegający na zamianie terminatora 00h na $ (symbol dolara).

Zarówno w C/C++, Pascalu jak i w WinAPI spotkać się można z wariantami łańcuchów Ansi oraz Wide, który jest wersją stosującą Unicode (na każdy znak przeznaczone są 2 bajty).

PrzykładyEdytuj

Przykłady operacji na łańcuchach w popularnych językach programowania (pominięto kontrolę błędów).

PascalEdytuj

var napis : String;
begin
   napis := 'Pascal to język programowania wysokiego poziomu';
   napis := napis + ' posiadający stringi';
   writeln(napis);
end.

CEdytuj

char * napis = (char*) malloc ( sizeof(char)*1024 );
strcpy(napis, "C to język programowania wysokiego poziomu");
strcat(napis, " posiadający stringi");
printf("%s",napis);
free(napis);

C++Edytuj

std::string napis = "C++ to język programowania wysokiego poziomu";
napis += " posiadający stringi";
std::cout << napis;

JavaEdytuj

 String napis = "Java to język programowania bardzo wysokiego poziomu";
napis = napis + " posiadający stringi";
System.out.println(napis);


PHPEdytuj

 $napis = "PHP to język skryptowy";
$napis .= " posiadający stringi";
echo $napis;

W PHP można się spotkać z stringami realizowanymi za pomocą typu Variant o podtypie String. Podobnie jest w innych językach skryptowych takich jak VBS czy JavaScript.

ClarionEdytuj

GLO:NAPIS='Clarion to język programowania'
GLO:NAPIS=CLIP(GLO:NAPIS)&' posiadający stringi.'
MESSAGE(CLIP(GLO:NAPIS))

PerlEdytuj

 my $napis = "Perl to język programowania wysokiego poziomu";
$napis .= " posiadający Stringi";
print $napis;

PythonEdytuj

 napis = "w Pythonie możemy tworzyć stringi cudzysłowami"
napis += ', apostrofami'
napis += """ lub potrójnymi cudzysłowami
(jeśli chcemy miec tekst w wielu liniach)"""
print napis

Visual BasicEdytuj

 ' koniecznie w procedurze
Dim napis As String
napis = "Visual Basic (VB) to język programowania"
napis = napis & " posiadający Stringi"
MsgBox napis

W Visual Basicu Stringi realizowane są jako 4-bajtowe wskaźniki na pola będące fragmentami struktury BSTR.

SkładniaEdytuj

Łańcuch znaków można utworzyć na trzy sposoby.

  • pojedyncze cudzysłowy
  • podwójne cudzysłowy
  • składnia heredoc

Zobacz też:Edytuj

Literał znakowy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki